Ai biết công ty nào vừa thiết kế thẻ nhựa vừa in thẻ nhựa đẹp không ạ? Ai biết vsf có kinh nghiệm in thẻ nhựa chỉ giúp tôi với. Tôi đang cần gấp ạ. Rất cảm ơn!