Tình hình là mình dự định thiết kế web bán hàng trực tuyến để kinh doanh. Nhưng hiện tại có quá nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ này? Vì vậy, mình không biết là dịch vụ nào thực sự uy tin để có thể làm được những công việc này?

Rất mong sự phản hồi của các bạn....