Nhà mình chuẩn bị trồng cây keo tai tượng nhưng mình không biết cách phân biệt cây keo tai tượng và cây keo lá tràm

Có ai cho mình biết keo tai tượng và keo lá tràm khác nhau như thế nào không,có hình ảnh phân biệt càng tốt

xin cảm ơn