Tìm chỗ ăn uống họp lớp rộng rãiNov '16

1

199

0

Mình muốn tổ chức 1 buổi họp lớp với số lượng người khá đông (khoảng 30 người) nên cần 1 quán ăn có không gian rộng, mọi người giúp mình với. Mình cần tìm 1 quán ăn vặt, ăn uống nhẹ thôi nhé.

Không biết bạn đang ở đâu ? Để còn biết giới thiệu quán cho bạn nữa.