Không xem được YouTube trên Safari trong Mac YosemiteNov '16

1

202

0

Đang chạy xem YouTube bình thường trên Safari 9.1.2 (trong Yosemite 10.10), sau khi khởi động lại máy, tự dưng không xem được nữa, báo trình duyệt không hỗ trợ HTML5.

Khung hình Youtube kéo màn đen thui không bấm được gì cả, dù trước đó có tùy chọn để xem bằng HTML5 hay Flash (do đã cài ClickToFlash không cho tự động chạy). Đã reset lại Safari, xóa cookie, thậm chí phục hồi lại bản cài đặt OS trước đó bằng Carbon Clone, không ăn thua. Tưởng bọn YouTube hay virus gì nó chặn IP, quay sang volume khác chạy bằng OS 10.7 thì vẫn xem được.

Chả hiểu ra thế nào? Tư vấn dùm tôi với mấy ông ơi!

Bác xem safari có cập nhật mới nhất chưa ạ? còn xem HTML5 là chuẩn rồi