Cách giặt quần áo dính mủNov '16

2

224

0

Chả là kì rồi em có xuống miền tây chơi. Vì em dân ở trên núi nên thích sống nước lắm. Em với bạn có đi ghe quanh rặng dừa nước, bổ dừa nước ăn, rồi lội bùn bì bõm. Vui ơi là vui. Nhưng kết quả là khi về nhà cái quần zin của em bị dính mủ dừa với bùn giặt không ra, em đã làm đủ trò rồi cũng không ra. Đó là cái quần em mới mua không nỡ bỏ. Mọi người giúp em với!

Bạn đem ngâm quần áo có dính mủ dừa với một ít nước giấm (đổ thằng dầm vào vết dơ) trong vài phút rồi vò thật kỹ. Sau đó giặt sạch và phơi khô, chắc chắc vết bẩn sẽ biến mất.

Lại được mua quần mới thôi kaka