Chuyển biểu bảng từ file word sang powerpoint ?Nov '16

1

115

0

Khi copy biểu bảng bên word dán vào slide của power point thì bị chuyển thành một hàng.

Chào bạn!

Bạn vào Power Point chọn Insert, tiếp đến chọn Object. Rồi lựa chọn xem bạn cần chèn từ đâu.  Cuối cùng là chọn Flie.
Nếu là World thì bạn lưu riêng ra một bản mới chỉ chứa cái đó thôi. rồi Insert.

Chúc bạn thành công!

cảm ơn bạn nha