Có cách nào đổi tên Facebook khi đã vượt quá giới hạn 5 lần không ạ?Cảm ơn!Nov '16

1

85

0

Có cách nào đổi tên Facebook khi đã vượt quá giới hạn 5 lần không ạ?Cảm ơn!

 

Mình cũng từng đổi quá năm lần, hiện tại thì không thể đổi được nữa. Mà hình như facebook cũng chỉ giới hạn cho đổi 5 lần thôi bạn ơi.