Tết này có bạn nào đi du lịch không?
Không biết mình nên đi du lịch trong nước hay ngoài nước vậy đây.
Đang phân vân quá và vì điều kiện cũng chưa có đi nước ngoài lần nào, sợ đi lớ ngớ cái tiêu
Giờ phải làm sao đây các bác.