Cách khắc phục lỗi win xp không mở được hình ảnh?Nov '16

1

173

0
Máy em dùng đang ổn, có dùng phần mềm diệt virus avast, bỗng dưng hôm nay mở máy lên thì em không thể mở được hình ảnh nữa, mở các icons khác thì bình thường ạ. Vậy là sao hả mọi người, ai nào có kinh nghiệm giúp em với,có thể khắc phục được không, em chán cài lại win lm. Lỗi như hình ảnh bên dưới ạ! 

Bước 1: Các bạn mở Windows Explorer hoặc một Folder bất kỳ và click vào Organize rồi chọn Folder and search options

Chọn Folder and Search options

Bước 2: Chọn thẻ View và chắc chắn rằng ở tùy chọn Always show icons, never thumbnails không có dấu tích. Nếu tùy chọn được kích hoạt thì bạn bỏ chọn nó đi, xong nhấn Apply và kiểm tra kết quả.

Bỏ chọn ô Always show icons