Khởi nghiệp với số vốn 0 đồng?Nov '16

1

276

0

Em muốn kinh doanh cái gì đó cho khỏi phí sức trẻ, song chưa có vốn. hic. Ai biết cách nào kinh doanh thu lời với vốn 0 đông không chỉ em với. Em rất cảm ơn! Em đang là sinh viên ạ!

Để thành công trong thời buổi INTERNET Các bạn muốn có thu nhập giống như người Mỹ (người Mỹ ảo)bằng cách tạo cho mình một kiến thức , một khả năng anh ngữ,bạn có thể làm việc trên internet ở VN, nhưng lợi tức rất cao. Có nhiều ngàng trên INTERNET không cần vốn, bạn có thể bán trước khi bạn mua (ví dụ: bán trên internet lấy nguồn hàng từ webside của Walmart, Cosco...đưa lên Ebay, Amazon.....bán giá cao hơn một ít)
Điều trước tiên cần làm ngay là học ANH NGỮ. CHúc bạn thành công.