Không mua phí đường bộ có bị phạt?Nov '16

3

239

0

Mình mới mua một chiếc xe ô tô để đi làm. Hiện nay thời hạn hết phí đường bộ của xe mình là 30/11/2016. Trong trường hợp mình không mua tiếp mà vẫn sử dụng xe đi thì có bị phạt không và mức phạt là bao nhiêu tiền ạ?Thanks anh chị nhiều.

Theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí thì người không nộp phí sẽ bị phạt tiền từ một đến ba lần so với số phí không nộp. Mức phạt tiền tối đa là 50 triệu đồng.

Người dân nộp phí đường bộ sẽ đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc các điểm thu phí tại các khu phố để nộp phí; hoặc UBND xã, phường, thị trấn cử cán bộ liên hệ thu và cấp biên lai thu phí cho người nộp phí.

Theo điều nào, nghị định, thông tư nào bạn dẫn chứng cho mình tham khảo với ạ. >
Theo quy định hiện hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí thì người không nộp phí sẽ bị phạt tiền từ một đến ba lần so với số phí không nộp. Mức phạt tiền tối đa là 50 triệu đồng.
>

Người dân nộp phí đường bộ sẽ đến UBND xã, phường, thị trấn hoặc các điểm thu phí tại các khu phố để nộp phí; hoặc UBND xã, phường, thị trấn cử cán bộ liên hệ thu và cấp biên lai thu phí cho người nộp phí.

Không mua phí đường bộ có thể bị phạt đến 50 triệu đồng
Việc xử phạt đối với hành vi không mua phí đường bộ vẫn đang được áp dụng theo quy định tại Thông tư Số: 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí.
Tại Điều 6 thông tư Số: 186/2013/TT-BTC ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý phí, lệ phí quy định:
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi không thực hiện đúng thông báo nộp tiền phí, lệ phí của cơ quan thuế; thời hạn nộp tiền phí, lệ phí.
2. Phạt tiền từ 01 đến 03 lần số tiền phí, lệ phí gian lận, trốn nộp đối với hành vi gian lận, trốn nộp phí, lệ phí theo quy định. Mức phạt tiền tối đa là 50.000.000 đồng.
Do vậy việc sử phạt đối với hành vi không mua phí đường bộ vẫn đang được áp dụng theo quy định trên./.