Làm thế nào để khóa ứng dụng bằng vân tay trên samsung galaxy S7 adgeNov '16

1

255

0

Mình mới mua điện thoại samsung s7 Edge mình biết được là điện thoại có thể khóa ứng dụng bằng vân tay mà không biết nên khóa từng ứng dụng bằng vân tay như thế nào. Ai đó có thể giúp mình cách này không? Trước mình dùng Sony chỉ biết khóa ứng dụng bằng mã thôi mà cái này khó dùng quá!

Để thực hiện khóa ứng dụng bằng vân tay trên Samsung Galaxy S7 Edge, bạn thao tác:

Bước 1: Tải ứng dụng FingerSecurity.
Bước 2: Mở ứng dụng.
Bước 3: Trượt từ phải qua trái.
Bước 4: Tick vào điều khoản và điều kiện.
Bước 5: Kiểm tra vân tay xem có phù hợp không
Bước 6: Thiết lập mật khẩu dự phòng.
Thiết lập mật khẩu dự phòng
Bước 7: Đi tới cài đặt.
Đi tới cài đặt
Bước 8: FingerSecurity.
FingerSecurity
Bước 9: Bật cấp quyền.
Bật cấp quyền
Bước 10 : Bắt đầu.
Bắt đầu
Bước 11: Chọn dấu cộng.
Chọn dấu cộng
Bước 12: Muốn khóa ứng dụng nào chọn vào ứng dụng đó.
Muốn khóa ứng dụng nào chọn vào ứng dụng đó
Bước 13: Bật tính năng bảo vệ.
Bật tính năng bảo vệ
Như vậy mỗi khi bạn mở ứng dụng lên, máy sẽ yêu cầu nhận diện vân tay để xác nhận mở ứng dụng. Chúc bạn thành công.