Dạo gần đây mình nghe nhiều người nói về vang sủi nhưng mình lại không biết vang sủi là gì? Mọi người giúp mình nhận biết vang sủi với!