Lúc trước mình tưởng vang sủi cũng như tất cả các loại vang khác thôi. Nhưng chồng mình lại bảo 2 loại là 2 vang khác nhau. Có ai biết cách nhận biết vang sủi và các loại vang khác không? hướng dẫn mình với!