Khi mua 1 son 3ce lily Mac Chúng ta sẽ được tặng 1 son dưỡng 3ce pot lip
1_Màu red
2_Màu bis Red
3_ Màu Pin
4_Màu coral

3ce_Khi Mua son 3ce lily Mac sẽ được tặng kèm 1 son dưỡng 3ce pot lip (Hàng Chính hãng )

 

3ce_Khi Mua son 3ce lily Mac sẽ được tặng kèm 1 son dưỡng 3ce pot lip (Hàng Chính hãng )

 

3ce_Khi Mua son 3ce lily Mac sẽ được tặng kèm 1 son dưỡng 3ce pot lip (Hàng Chính hãng )

 

3ce_Khi Mua son 3ce lily Mac sẽ được tặng kèm 1 son dưỡng 3ce pot lip (Hàng Chính hãng )