Xây dựng bộ từ khóa tối ưu cho ngành nghề kinh doanh của bạn
 
Sáng tạo và mở rộng mẫu quảng cáo
 
Loại bỏ những từ khóa hiệu suất thấp liên quan quảng cáo
 
Quản lý tài khoản chuyên nghiệp
 
Quản lý chiến dịch có cấu trúc tối ưu
 
Tối ưu hóa tiện ích mở rộng và quảng cáo
 
Quản lý ngân sách
 
Theo dõi quảng cáo và chuyển đổi
 
Cải thiện Điểm chất lượng
 
Thiết lập tiếp thị lại
 
*Các nội dung trên được thực hiện hàng tuần để tối ưu sức khỏe tài khoản của bạn
 
 
Mọi thắc mắc về Tối ưu hóa Quảng cáo Google VIP Nhanh vui lòng đặt câu hỏi bên dưới chúng tôi sẽ phản hồi trong 24h