Bước 1: Khách hàng cung cấp thông tin sản phẩm, dịch vụ cần quảng cáo
 
Bước 2: VIPshop tư vấn cho khách hàng những giải pháp nhằm đạt được hiệu quả cao cho chiến dịch quảng cáo
 
Bước 3: Khách hàng duyệt các giải pháp của VIPshop bao gồm điểm chuyển đổi của chiến dịch quảng cáo
 
Bước 4: VIPshop xây dựng nội dung website, quảng bá ban đầu, thiếp lập tài khoản adwords
 
Bước 5: VIPshop thực hiện các kỹ thuật tối ưu quảng cáo, theo dõi chuyển đổi và báo cáo hiệu quả cho khách hàng.
 
 
Mọi thắc mắc về Dịch vụ Quảng cáo Google VIP Nhanh vui lòng đặt câu hỏi bên dưới chúng tôi sẽ phản hồi trong 24h