Sản phẩm Social Video của VIPshop giúp quảng cáo của bạn vượt qua hành động "Skip Ads" của người xem.
 
Chiến dịch quảng cáo Video của bạn trên Youtube sẽ được thực hiện bởi Đối tác chính thức của Google Adwords.
 
Video quảng cáo của bạn sẽ được hỗ trợ quảng bá ban đầu đến hệ thống fanpage triệu fans của VIPshop