Với lượng dữ liệu social có trong tay, VIPshop sẽ đề nghị những chủ đề Video mà khách hàng mục tiêu của bạn yêu thích.
 
Đội ngũ sáng tạo của VIPshop sẽ biến những chủ đề được đề nghị thành Video quảng cáo phù hợp nhất
 
VIPshop sẽ đăng tải Video của bạn trên hệ thống fanpage triệu fans để nhận phản ứng, đánh giá ban đầu
 
VIPshop triển khai chiến dịch quảng cáo Youtube (google adwords) và quảng cáo Facebook cho video của bạn.