Video social của bạn sẽ thân thiện với Facebook, Youtube và có số lần hiển thị nhiều hơn.
 
Video social của bạn sẽ thân thiện với đối tượng mục tiêu và tạo được tương tác nhiều hơn
 
Video social của bạn sẽ có điểm chất lượng cao hơn và đạt giá thầu tối ưu hơn