Định hình chiến lược để phát triển Fanpage
 
Lên kế hoạch, xây dựng ý tưởng, sản xuất các bài viết mỗi ngày. Đăng bài theo khung thời gian định sẵn. Các bài viết được đăng đa dạng nhiều hình thức (hình ảnh, link website, bài chia sẻ, video, ảnh gif…) có liên quan đến sản phẩm / dịch vụ / thương hiệu của khách hàng.
 
Tiếp nhận thông tin và phản hồi với fan. Định hướng những bình luận của fan theo đúng chủ đề, định hướng hướng của nội dung bài viết.
 
Kịp thời xử lý những bình luận xấu, mang tính tiêu cực (ẩn / xóa bình luận). Xử lý những trường hợp đăng bài PR, quảng cáo từ những nguồn khác…
 
Cập nhật thông tin liên quan bằng những ứng dụng của Fanpage như: Event, Note… Cập nhật các thông tin chuyên ngành có liên quan. Hoặc những nội dung theo trào lưu của xã hội, cộng đồng mạng… (dưới sự cho phép từ khách hàng).
 
Xây dựng và triển khai các cuộc thi, minigame nhằm tăng tương tác với fan, thu hút và tiếp nhận thông tin từ người chơi.
 
Theo dõi thông số, lập báo cáo mỗi tuần / tháng. Phân tích và đưa ra những giải pháp, đề xuất để cải thiện chất lượng Fanpage.