Tăng trưởng fan
 
Tăng tương tác
 
Tăng tỉ lệ tiếp cận (Reach) bài post
 
Tăng điểm chất lượng Fanpage