Làm thế nào để Email Marketing luôn đạt hiệu quả tốt nhất?Jul '17

2

127

0

Làm thế nào để Email Marketing luôn đạt hiệu quả tốt nhất?

Luôn Tạo một danh sách kiểm tra để gửi chiến dịch test : Danh sách kiểm tra hay gọi là danh sách Test bao gồm khoảng 5 – 10 email của bạn hoặc các thành viên trong công ty, với mục đích đo lường tốt nhất tỷ lệ Inbox.

Danh sách Test dùng vào 2 thời điểm:  

Trước khi gửi một chiến dịch đến một danh sách khách hàng => Để kiểm tra xem nội dung có vào Inbox hay quảng cáo hay không, ( Lưu ý hòm thư quảng cáo cũng là một phần của Inbox nhé, đó là do cơ chế phân Tab của Gmail )

Gửi kèm với danh sách khách hàng ==> Để kiểm tra khi nào chiến dịch được gửi đi, khi nào khách hàng của bạn nhận được email, hoặc để chắn chắn thư vẫn đạt tỷ lệ INBOX tốt.

Hãy chắn chắn bạn luôn sử dụng danh sách test vào 2 thời điểm trên nhé.

Quan tâm đến danh sách những người đã mở hay nhấp link của bạn : Sau mỗi chiến dich, dù đang sử dụng email marketing rất hiệu quả nhưng vẫn luôn tự đặt câu hỏi “Làm thế nào để sử dụng công cụ Email marketing một cách hiệu quả Hơn nữa?"

Câu trả lời đến từ việc bạn thường xuyên cập nhật nội dung, gửi mail đến những khách hàng đã mở mail, đã nhấp link trong email hãy CHĂM SÓC HỌ bản thân họ là những khách hàng tiềm năng và việc gửi mail đến họ giúp bạn thường xuyên tương tác, tạo ấn tưởng dù ít dù nhiều đến họ, và một ngày nào đó họ sẽ là người mua hàng của bạn.