Làm video quảng cáo trên faceboook cần lưu ý gì?Jul '17

2

109

0

Làm video quảng cáo trên faceboook cần lưu ý gì?

 Một yếu tố then chốt để phân biệt các video với các loại nội dung đó là thời gian. Khi sản xuất video marketing, hãy chắc chắn thông điệp của bạn ở phía đầu clip. Bạn có thể có chiều hướng phát triển chậm trong suốt các cảnh quay và hướng về một cao trào. Bạn cần đảm bảo rằng mọi người nhận được thông điệp của bạn, bất kể là họ xem trong bao lâu.

So sánh lượt xem trả phí và lượt xem tự nhiên, người dùng có thể để có được cái nhìn sâu sắc theo hai cách:

Nếu các video được đăng bởi nhóm chuyên làm Quảng cáo (Advertisers team) khác với video của nhóm đăng bài tự nhiên (Organic Team), bạn sẽ biết nội dung nào là hiệu quả hơn, bằng cách so sánh tổng số lượt xem toàn video với tổng số lượt xem với độ dài 95% video.

Nếu bạn đang chịu trách nhiệm cho quảng cáo trên Facebook cũng như các nội dung tự nhiên, bạn có thể tìm hiểu về các nhóm công chúng, cách họ phản hồi lại nội dung của bạn,cũng như nội dung nào cần được trả phí để có tương tác tốt hơn.