CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG IDC VIỆT NAM PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM CÁP MẠNG CÁP CHỐNG CHÁY , CÁP TÍN HIỆU

301-CI9601-0000 Alantek audio/control 14AWG, 1 pair cable 
301-CI9602-0000 Alantek audio/control 14AWG, 2 pair cable 
301-CI9501-0000 Alantek audio/control 16AWG, 1 pair cable 
301-CI9502-0000 Alantek audio/control 16AWG, 2 pair cable 
301-CI9504-0000 Alantek audio/control 16AWG, 4 pair cable 
301-CI9510-0000 Alantek audio/control 16AWG, 10 pair cable 
301-CI9401-0000 Alantek audio/control 18AWG, 1 pair cable 
301-CI9402-0000 Alantek audio/control 18AWG, 2 pair cable 
301-CI9403-0000 Alantek audio/control 18AWG, 3 pair cable 
301-CI9404-0000 Alantek audio/control 18AWG, 4pair cable 
301-CI9201-0000 Alantek audio/control 22AWG, 1 pair cable 
301-CI9202-0000 Alantek audio/control 22AWG, 2 pair cable 
301-CI9203-0000 Alantek audio/control 22AWG, 3 pair cable 
301-CI9204-0000 Alantek audio/control 22AWG, 4 pair cable 
301-CI9301-0000 Alantek audio/control 20AWG, 1 pair cable 
301-CI9302-0000 Alantek audio/control 20AWG, 2 pair cable 
301-CI9303-0000 Alantek audio/control 20AWG, 3 pair cable 
301-CI9304-0000 Alantek audio/control 20AWG, 4 pair cable 

LIÊN HỆ DỰ ÁN : 

TRẦN OANH - 0968 028 654

Email : oanh.tran@idcvietnam.vn

Skype : oanh.tran_11