Vừa rùi có thấy bên Thể Thao Minh Toàn đang có khuyến mãi tri ân khách hàng năm 2017 dành cho sản phẩm xà đơn gắn cửa 2018 với nội dung mua 1 - tặng 1. Qua diễn đàn mình muốn hỏi anh em xem đã ai sử dụng sản phẩm của bên Thể Thao Minh Toàn này chưa, cho xin ít đánh giá để đầu tư cho sức khỏe gia đình mình mới nào

- Chi tiết khuyến mãi ở: https://thethaominhtoan.vn/km-mua-xa-don-gan-cua-2018-giam-gia-33-kem-qua-tang-khung