Có nên mua nhà số chung qua Thừa Phát Lại - chứng vi bằng không?None

0

736

0

Mọi người giúp giải đáp giùm mình:

  1. Nhà sổ chung có cầm ngân hàng được không?
  2. Chứng qua văn phòng thừa phát lại có giá trị pháp lý gì không, có giống như công chứng không?
  3. Chứng vi bằng là gì?

Nhà sổ chung là gì?

Giải đáp nhà sổ chung được giải đáp tại Khoản 2 Điều 98 luật đất đai 2013 quy định nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

“Thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 1 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện”.

Vi bằng là gì?

Vi bằng (do thừa phát lại lập) ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác (giống như là làm chứng).

Vi bằng khác công chứng, bởi công chứng (do Công chứng viên lập) chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản.

Như vậy, vi bằng có giá trị tham khảo, còn công chứng (của công chứng viên) có giá trị áp dụng để các cơ quan pháp luật đưa ra Bản án (áp dụng cho Tòa án), Văn phòng đăng ký sử dụng đất làm thủ tục sang tên v.v...

Nhà sổ hồng chung này mình để ở lâu dài hoặc chỉ cho thuê thì được. Bán thì hơi khó. Lý do vì chung chủ sở hữu, nên muốn làm gì, mua bán hay sang nhượng gì cũng cần mọi người đồng ý cả, tốt nhất là cẩn thận khi mua nhà sổ chung qua Thừa Phát Lại - chứng vi bằng, đừng đề mất trắng là được.

>> Đọc để nắm: Chú ý khi mua nhà sổ chung qua Thừa Phát Lại - chứng vi bằng có thể bị mất trắng