Kêu gọi vốn khởi nghiệp cần chú ý những gì?None

0

240

0

Lời khuyên cho khởi nghiệp gọi vốn đầu, cần chú ý điều gì?

Thường thì việc học hỏi từ thành công của người khác sẽ khó hơn rất nhiều so với học hỏi từ sai lầm của họ, ít nhất, bạn cũng sẽ không chủ quan mà phạm phải sai lầm, vì hậu quả sai lầm đã "nhãn tiền" trước mắt rồi.

Như Cựu CEO The KAfe đã từng chia sẻ "Startup có thể thất bại vì... gọi vốn thành công"

Tham khảo: https://kinhdoanh.muabannhanh.com/startup-co-the-that-bai-vi-goi-von-thanh-cong-1402.html