In PP khổ lớnNov '17

1

35

0

Khổ chất liệu in PP phổ thông gồm những khổ nào vậy mọi người ?

Khổ chất liệu in PP phổ thông gồm: 91.4cm, 107cm, 127cm và 152cm chiều rộng, với chiều dài lên đến 50m được cuộn lại thành cuộn. Tương ứng với đó là 4 khổ in PP khổ lớn:

  • In PP khổ lớn - khổ in nhỏ: 0.914m x 30m ~ 50m
  • In PP khổ lớn - khổ in vừa: 1.07m x 30m ~ 50m
  • In PP khổ lớn - khổ in phổ thông: 1.27m x 30m ~ 50m
  • In PP khổ lớn - khổ in lớn: 1.52m x 50m

Nguồn tham khảo: https://kinhdoanh.muabannhanh.com/in-pp-kho-lon-1466.html