Xưởng in PPNov '17

1

40

0

Ngoài trực tiếp in PP, các xưởng in PP còn có dạng các dịch vụ nào nữa không mọi ngưởi ?

Ngoài trực tiếp in PP giá rẻ, các xưởng in PP luôn có đa dạng các dịch vụ gia công kèm theo:

  • In PP cán format giá rẻ
  • In PP cán màng bóng giá rẻ
  • In PP cán màng mờ giá rẻ
  • In PP standee giá rẻ

Nguồn tham khảo: https://kinhdoanh.muabannhanh.com/xuong-in-pp-1485.html