Mình đam mê đâm bốc - boxing quá trời mà chỉ toàn xem trên youtube là phần nhiều - vừa rùi có thấy 1 video chia sẻ về 1 người dùng tập luyện đấm bốc bằng hình nộm như ở video dưới đây, thấy đúng 6 điểm yếu của người nhưng thấy hơi thiếu phần dưới - Biết trong đây nhiều bạn thông thái chơi bộ môn này, cần các bạn tư vấn cho mình nhé.