Giá in vải Silk bao nhiêu ?Dec '17

1

64

0

Giá in vải silk được tính theo m2 vải silk đặt in, thông thường, có 3 mức phí khi tính giá in vải silk: in vải silk mực nước, in vải silk mực dầu, in vải silk mực UV.

Tham khảo thêm giá in vải silk tại https://muabannhanh.com/in-silk/gia-in-vai-silk-565.html