Các yếu tố nào quyết định đến báo giá in vải silk?Dec '17

1

72

0
 • Các yếu tố quyết định đến báo giá in vải silk

  • Tổng số m2 đặt in vải silk
  • Thời gian muốn lấy hàng in silk: in silk thường hay in silk lấy liền
  • In silk với loại mực nào? mực nước, mực dầu, mực UV
  • Các phí khác nếu có:
   • phí thiết kế, chỉnh sửa file in
   • phí in thử, in test màu
   • phí gia công: treo mành sáo gỗ, nhựa, cắt thành phẩm silk
   • phí giao hàng

Tham khảo thêm Báo Giá In Vải Silk    https://muabannhanh.com/in-silk/bao-gia-in-vai-silk-570.html