Vải silk là vải gì?Dec '17

1

59

0

Vải silk sử dụng trong in ấn trang trí khác với vải silk trong may mặc (vải lụa may mặc), bởi vải in silk được dệt từ tơ nhân tạo (một dạng của sợi Polyester), một mặt trơn bóng láng để in (bề mặt này đã được xử lý qua), một mặt xù (có thể cảm nhận được từng sợi dệt).

Tham khảo thêm https://muabannhanh.com/in-silk/in-tren-vai-silk-in-tranh-len-vai-571.html