In Card Visit Bằng NhựaDec '17

1

76

0

Card visit bằng nhựa là gì vậy mọi người?

Card visit bằng nhựa là tấm thiếp nhỏ bằng nhựa plastic với thông tin về chủ sở hữu. Các thông tin này được in ấn và hiển thị trực tiếp trên bề mặt của card visit bằng nhựa hoặc được mã hóa qua mã Qrcode.

Nguồn: https://muabannhanh.com/in-card-visit/in-card-visit-bang-nhua-599.html