In Thiệp Mời Khai TrươngJan '18

1

81

0

Kích thước thiệp mời khai trương thường đặt in thiệp mời là bao nhiêu vậy ạ?

Bạn có thể thiết kế thiệp mời khai trương với các hình dáng theo yêu cầu, từ in thiệp mời khai trương hình vuông, hình chữ nhật.

Theo chuẩn mẫu thiệp mời thường sử dụng:

  • kích thước thiệp mời khai trương hình vuông: 14 x 14 cm
  • kích thước thiệp mời khai trương hình chữ nhật: 12.7 x 17.8 cm (hay 5 x 7 inch)

Nguồn: https://muabannhanh.com/in-thiep-moi/in-thiep-moi-khai-truong-626.html