In Thiệp Mời Hội Nghị, In Giấy Mời Hội Nghị, In Giấy Mời Hội ThảoJan '18

1

77

0

Các chất liệu giấy cao cấp cho in thiệp mời hội nghị, giấy mời hội nghị, hội thảo là gì vậy ạ?

  • In thiệp mời giấy mỹ thuật, giấy Art chuyên dụng cho in thiệp mời
  • In thiệp mời giấy Conqueror

Định lượng giấy thường sử dụng là 250 - 300 - 350g/m2 cho tấm thiệp mời thêm cứng cáp, trang trọng. Với giấy mời định lượng cao, thiệp mời có thể thực hiện các hình thức gia công cao cấp như:

  • In thiệp mời phủ nhũ vàng, nhũ bạc, ánh kim
  • In thiệp mời gia công dập chìm, dập nổi logo thương hiệu

Nguồn: https://muabannhanh.com/in-thiep-moi/in-thiep-moi-hoi-nghi-in-giay-moi-hoi-nghi-in-giay-moi-hoi-thao-628.html