In Decal Bồi Formex Khác Gì In Pp Cán FormatJan '18

1

183

0

In decal bồi formex khác gì in pp cán format vậy ạ?

In decal bồi formex và in PP cán format khác nhau ở chất liệu in ấn, một bên là in decal và một bên là in PP, chúng giống nhau ở phần gia công cán/bồi tấm formex/format mặt sau.

Với in decal, bạn có nhiều loại decal để lựa chọn: từ decal giấy, decal sữa, decal PVC. Trong khi đó, chất liệu PP chỉ có một loại duy nhất.

Nguồn tham khảo: https://muabannhanh.com/in-pp-can-format/in-decal-boi-formex-khac-gi-in-pp-can-format-645.html