Chi tiết thông số kỹ thuật xe tải Hyundai HD120SL?Jan '18

1

199

0

Mọi người cho em hỏi chi tiết thông số kỹ thuật xe tải Hyundai HD120SL với ?

Xe tải Hyundai HD120SL là ví dụ điển hình cho dòng nâng tải 8 tấn nổi bật của Hyundai. Khám phá chi tiết những điểm mới qua Thông số kỹ thuật xe tải Hyundai HD120SL tại http://xetaihyundai.com/chi-tiet-thong-so-ky-thuat-xe-tai-hyundai-hd120sl-224.html