In sticker trong suốtJan '18

1

94

0

Có những loại in sticker trong suốt nào vậy mọi người?

In sticker trong suốt hiện là một trong những yêu cầu đặt in sticker hàng đầu hiện nay tại In Kỹ Thuật Số, khách hàng đặt in cùng chúng tôi thường với yêu cầu: 

  • In sticker trong suốt mực dầu
  • In sticker trong suốt mực nước
  • In sticker trong suốt bế theo đường viền
  • In sticker trong suốt cắt rời thành phẩm
  • In sticker trong suốt kích thước nhỏ, kích thước lớn
  • In sticker trong suốt số lượng ít là 1 sicker và in sticker số lượng lớn hàng ngàn sticker

Trong các yêu cầu đặt in sticker trong suốt trên, thì loại hình in sticker dán nhãn sản phẩm, dán chai lọ trong suốt, dán ly là được in nhiều hơn cả!

Bạn có thể dễ dàng biết được hiệu ứng của in sticker với chất liệu decal trong suốt khi so sánh với cùng mẫu in trên decal sữa.

Nguồn: http://inkythuatso.com/in-sticker-trong-suot-1233.html