In tem dán sườn xe ô tô TPHCMJan '18

1

72

0

Chất liệu sử dụng in tem dán sườn xe ô tô là gì vậy ạ?

Chất liệu sử dụng để in tem dán sườn xe ô tô TPHCM là decal:

  • Với các hình sticker, mẫu thiết kế với nền trong suốt, bạn nên lựa chọn in decal trong
  • Với các mẫu decal tem dán sườn ô tô full hình ảnh, in decal sữa hoặc in decal PVC được khuyến dùng đặt in từ In Kỹ Thuật Số

Thành phẩm in tem dán sườn xe ô tô hoàn thành, sẽ được chuyển sang gia công bế tại chỗ, máy bế thương hiệu Nhật khổ lớn, giúp chạy công đoạn bế hàng nhanh, bế chĩnh xác theo đường viền.

Nguồn: http://inkythuatso.com/in-tem-dan-suon-xe-o-to-tphcm-1238.html