Tư duy lỗi thời, ảo tưởng sức mạnh, khiến giới trẻ chới với, dễ bị đào thải trong thế kỷ 21Feb '18

1

231

0

Loại tư tưởng và cũng là những kiểu người dễ bị đào thải nhất là gì vậy mọi người?

Dưới đây là 8 loại tư tưởng và cũng là 8 kiểu người dễ bị đào thải nhất. Hãy cùng ngẫm xem bạn có thuộc loại nào trong số này không nhé.

  • 'Tôi hài lòng với thực tại rồi, vì thế tôi không cần trau dồi gì thêm'
  • 'Tôi không cần hợp tác cùng ai cả, mẫu người như tôi là làm việc 'độc lập tác chiến''
  • 'Tôi quá mong manh trước những khó khăn của cuộc sống'
  • 'Một nghề cho chín còn hơn chín nghề' - Tôi vẫn tin tưởng điều này.
  • 'Tôi hay so đo tính toán trước mắt, đến món tiền bỏ ra để đầu tư còn tiếc'
  • 'Tôi rất ỳ với những thứ mới mẻ'

Nguồn: http://mbnacademy.com/bai-hay-suu-tam/tu-duy-loi-thoi-ao-tuong-suc-manh-khien-gioi-tre-choi-voi-de-bi-dao-thai-trong-the-ky-21-35.html