Nhận in tranh dán 3D giả ngọc - tranh 3D giả ngọc TPHCMFeb '18

1

94

0

In tranh dán 3D giả ngọc trên chất liệu gì vậy mọi người?

In Kỹ Thuật Số nhận in tranh dán tường 3D - in tranh dán 3D giả ngọc trên nhiều chất liệu - tương ứng với đó là các dòng máy in kỹ thuật số chuyên dụng cho từng loại chất liệu, từng loại khổ in:

  • In tranh dán 3D giả ngọc vải lụa - in vải silk
  • In tranh dán 3D giả ngọc vải bố - in vải canvas
  • In tranh dán 3D giả ngọc decal PVC - in decal
  • In tranh dán 3D giả ngọc giấy dán tường - in giấy

Nguồn: http://inkythuatso.com/nhan-in-tranh-dan-3d-gia-ngoc-tranh-3d-gia-ngoc-tphcm-1235.html