Trạm thu phí không dừng là gì?Mar '18

1

119

0

Trạm thu phí không dừng VETC là gì vậy mọi người?

Chữ VETC là viết tắt của từ Vietnam Electronic Toll Collection - đơn vị triển khai và vận hành hệ thống thu phí tự động ETC (Electronic Toll Collection) tại Việt Nam.

Dịch vụ thu phí tự động đường bộ VETC được áp dụng công nghệ RFID (Radio Frequency Identification) sử dụng sóng radio để nhận diện tự động phương tiện xe cơ giới có gắn thẻ E-tag. Thông thường với ô tô thẻ E-tag được dán lên kính hoặc đèn xe.

Nguồn: https://blog.muabannhanh.com/tram-thu-phi-khong-dung-la-gi/79258