Mua tấm nhựa lót sàn tại Bắc NinhMar '18

1

175

0

 Kích thước tấm nhựa lót sàn là bao nhiêu vậy mọi người?

2. Kích thước tấm nhựa lót sàn

Các loại kích thước tấm nhựa lót sàn bạn cần biết để chọn được kích thước phù hợp với nhu cầu hàng hóa, bên cạnh đó, kích thước cũng là yếu tố tạo nên giá tấm nhựa lót sàn:

  • Tấm nhựa lót sàn kích thước 1800x600x50mm
  • Tấm nhựa lót sàn kích thước 1100x1100x120mm
  • Tấm nhựa lót sàn kích thước 1200x1000x150mm
  • Tấm nhựa lót sàn kích thước 1200x1000x145mm

Nguồn: http://giapallet.com/mua-tam-nhua-lot-san-tai-bac-ninh-66.html