Dây chuyền máy phủ bóng UV lên gạch men, gạch 3DNone

0

189

0

Máy phủ bóng UV gồm những loại máy nào vậy mọi người?

chỉnh sửa Mar '18

Một máy phủ bóng UV lên bề mặt gạch men, gạch 3D nói riêng cũng như trên các bề mặt chất liệu phẳng, diện tích lớn đều bao gồm một dây chuyền nhiều máy chuyên biệt.

Máy 1: Phủ hóa chất làm bóng - thực hiện trên máy phủ hóa chất

Máy 2: Chạy phủ bóng UV - máy phủ bóng UV

Máy 3: Phủ căng bề mặt, dàn đều bề mặt phủ UV - Máy làm căng bề mặt

Máy 4: Làm khô đều bề mặt phủ UV với dàn đèn UV - Máy đèn UV

Nguồn: http://mayinuv.com/may-phu-bong-uv/day-chuyen-may-phu-bong-uv-len-gach-men-gach-3d-30.html