Bounty available!

It has been a while and this question still does not have any answers. Answer this question and get additional +219 points of karma/reputation if the original poster accepts your reply as correct answer

Máy in trên gạch - máy in gạch kỹ thuật sốNone

0

27

0

Các loại hình máy in trên gạch - máy in gạch kỹ thuật số hiện nay là gì vậy mọi người?

Các loại hình máy in trên gạch - máy in gạch kỹ thuật số hiện nay

Trên thị trường hiện nay có 2 dòng máy in trên gạch - máy in gạch kỹ thuật số:

  • Máy in trên gạch khổ lớn
  • Máy in trên gạch khổ nhỏ

Tuy khác nhau về khổ in, nhưng cả hai đều thuộc dòng máy in UV - máy in phẳng trên mọi chất liệu.

Máy in phẳng trên mọi chất liệu cho phép in trên chất liệu gạch men, in trên kính, mica cho đến in trên gỗ, in trên kim loại. Miễn sao bề mặt chất liệu là phẳng và có khả năng bám mực in UV.

Nguồn: http://mayinuv.com/may-in-tren-gach/may-in-tren-gach-may-in-gach-ky-thuat-so-32.html