Sửa chữa vải dán tườngNone

0

95

0

Khi nào thì cần đến dịch vụ sửa chữa vải dán tường, vải dán tường sợi thủy tinh vậy mọi người?

Trong quá trính sử dụng vải dán tường, một số điều tác động khiến vải dán tường gặp sự cố như:

  • Vải dán tường bị bong ra khỏi bề mặt tường
  • Bề mặt vải dán tường bị dơ

Nguồn: http://giavaidantuong.com/thi-cong-vai-dan-tuong/sua-chua-vai-dan-tuong-56.html