Bounty available!

It has been a while and this question still does not have any answers. Answer this question and get additional +203 points of karma/reputation if the original poster accepts your reply as correct answer

Hướng dẫn chọn mua Tivi hợp lý và đúng cáchNone

0

30

0

Những thông số cụ thể cần lưu ý trong việc chọn mua một chiếc Tivi là gì vậy mọi người?

chỉnh sửa 17 ngày trước

Những thông số cụ thể cần lưu ý trong việc chọn mua một chiếc Tivi

1. Kích thước màn hình
2. Độ phân giải
3. Tần số quét
4. Công suất hoạt động
5. Bộ giải mã truyền hình

Xem chi tiết: http://muabannhanhtv.com/huong-dan-chon-mua-tivi-hop-ly-va-dung-cach/226